Bli medlem

Bruk dette skjemaet for all førstegangs innmelding i Furuset KFUK-KFUM-speidere. 

Bruk gjerne skjemaet også ved endring av informasjon om allergi, medisinering eller annet vi bør vite, eller endring  knyttet til adresser (post eller epost) eller telefoner. Dere kan eventuelt sende en epost med endringene til post@furusetspeider.no.

Vi setter også pris på å få en epost hvis ditt barn slutter som speider hos oss (post@furusetspeider.no).

Vi kan sende ut epost til alle epostadresser dere oppgir (husk å skrive epostadressen riktig).

Skjemaet kan enten skrives ut og leveres på et speidermøte, eller fylles ut elektronisk under. Kontaktinfo og tillatelser Furuset_KM

  Speider:
  Navn:
  Adresse:
  Postnr/sted:
  Født:
  Skole:
  Tlf. speider:
  E-post speider:
  Foresatt 1:
  Navn:
  Tlf.:
  E-post:
  Foresatt 2:
  Navn:
  Tlf.:
  E-post:

  Vi tillater at mitt (vårt) barn kan sitte på i privatbil i forbindelse med arrangementer uten annen tillatelse:

  Vi tillater at mitt (vårt) barn kan klatre under instruksjon av kompetent leder:

  De ledere som er ansvarlig for slike aktiviteter har ”Brattkort” og vil sørge for at slik aktivitet skjer på en trygg måte.

  Vi tillater at mitt (vårt) barn kan padle kano sammen med ansvarlig leder og med bruk av flyteplagg:

  Speidergruppa har noen kanoer til disposisjon. Vi har flytevester i alle størrelser både for store og små barn og for voksne. Våre ledere vil kreve at alle som deltar på kanopadling bruker flytevest.

  Vi tillater at bilde av mitt (vårt) barn kan vises på vår hjemmeside og i vårt album:

  Svømmeferdigheter:

  Eventuelle merknader (helse eller annet):