Månedlige arkiver: februar 2020

Regionleir 2020: Påmelding

Bli med på leir1

Påmelding

Påmeldingsfrist: Søndag 15. mars 2020

Vandrere (5.–10. trinn), rovere og ledere:
Avreise lørdag 27. juni 2020
Hjemkomst lørdag 4. juli 2020

Sommerleir er årets store høydepunkt for speidere – det er dette vi forbereder oss til gjennom hele året. På leir opplever vi en uke med overnatting i telt, samarbeid om bygging av leirplass og matlaging ute, morsomme leirbål og aktiviteter.

Til sommeren reiser vandrere og rovere fra Furuset sammen med Stovner til regionleiren «Grønn fremtid». Leiren arrangeres av Asker og Bærum, Buskerud, Hedmark og Oppland, Oslo, Romerike og Østfold kretser av Norges KFUK-KFUM-speidere. Vi skal til Kragenäs leirsted i Sverige.

Reisekostnad
I tillegg til leirkontingenten kommer reisekostnad. Vi kommer til å kjøre buss. Prisen er ikke kjent ennå, men vi vet at Oslo krets bidrar økonomisk.

Dyrere hvis sen påmelding
Legg merke til at prisene nedenfor gjelder dersom du melder deg på senest 15. mars. Dersom du melder deg på etter det vil prisen øke, for de fleste med kr 200.-

Leirkontingent (priser ved påmelding innen fristen)
2 300,-  Vandrer

Støtte
Økonomi skal ikke være et hinder for å være med på leiren. Er du 26 år eller yngre kan det søkes om å får dekket deltakeravgiften. Du kan også låne eller søke støtte til utstyr. Si ifra til Øystein eller Gunnar hvis dette er aktuelt.

Betaling
1 500,- skal betales samtidig med påmelding, senest 15. mars 2020. Resten av leirkontingenten og eventuell reisekostnad betales senest 5. juni 2020. Innbetalinger gjøres til gruppa sin konto
9235.15.12379 . Furuset KFUK-KFUM-Speidere, Oslo.

Flått og skogflåttencefalitt:
Det er rapportert tilfeller av skogflåttencefalitt (TBE) på vestkysten av Sverige, hvor leiren skal være. Folkehelseinstituttet anbefaller vaksinering mot TBE. Les mer på flåttsenteret.no.

Spørsmål?
Lurer du på noe om leiren? Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Les mer:
regionleir2020.no
facebook.com/gronnfremtid2020
kragenes.scout.se