Oppdagere og stifinnere

TERMINLISTE HØSTEN 2018
for Oppdagere (0. og 1. klasse) og Stifinnere (2. – 3. klasse)

TERMINLISTE VÅREN 2019
for Oppdagere (0. og 1. klasse) og Stifinnere (2. – 3. klasse)

JANUAR
Tors. 3. Juletrefest
Tors. 17. Speidermøte
Tors. 31. Speidermøte

FEBRUAR
Sønd. 3. «Kom deg ut dagen» i Verdensparken
Tors. 14. Vi går på skøyter på Valle Hovin. Nærmere beskjeder kommer.
Tors. 28. Speidermøte

MARS
Tors. 14. Speidermøte
Tors. 28. Speidermøte

APRIL
Tors. 11. Speidermøte
Tors. 25. Speidermøte

MAI
Lørd. 4. og sønd. 5. Dragekjemper-weekend i Furuset kirke. I
år er temaet: «Vi klatrer mer.» Nærmere beskjeder kommer.
Tors. 9. Speidermøte
Tors. 23. Speidermøte
Lørd. 25. Kanotur. Nærmere beskjeder kommer

JUNI
Tors. 6. Sommeravslutning

Alle møtene begynner kl. 18.00 og avsluttes ca. kl. 1915.
Vi holder til oppe i kirka.
Ta på klær til å være ute i, for vi er mye ute !!
Dersom du ikke kan komme på et møte, er det fint om lederne får beskjed!
Hilsen lederne
EVA – GUNNAR – KARI – ODD-ERIK – EVEN-ANDERS – BIRGITTA – THOMAS – SARUNE- TONY
Telf. Eva/Gunnar 22304452 / 971 77 705
Bruk gjerne mail eller SMS dersom du har en beskjed eller lurer på noe !
Mail til Gunnar: gunnar.hirsch (å) hotmail.com