Oppdagere og stifinnere

TERMINLISTE HØSTEN 2018
for Oppdagere (0. og 1. klasse) og Stifinnere (2. – 3. klasse)

August
Torsdag 30: Åpningsmøte

September
Torsdag 13: Speidermøte
Torsdag 27: Speidermøte

Oktober

Torsdag 11: Speidermøte
Torsdag 25: Speidermøte

November
Fredag 2: Basar i kirken, mer informasjon kommer
Torsdag 8: Speidermøte
Torsdag 22: Speidermøte

Desember
Søndag 2: Speidergudstjeneste
Torsdag 6: Juleavslutning

Januar
Torsdag 3: Jultrefest / Årsfest

Alle møtene begynner kl. 18.00 og avsluttes ca. kl. 1915.
Vi holder til oppe i kirka.
Ta på klær til å være ute i, for vi er mye ute !!
Dersom du ikke kan komme på et møte, er det fint om lederne får beskjed!
Hilsen lederne
EVA – GUNNAR – KARI – ODD-ERIK – EVEN-ANDERS – BIRGITTA – THOMAS – SARUNE- TONY
Telf. Eva/Gunnar 22304452 / 971 77 705
Bruk gjerne mail eller SMS dersom du har en beskjed eller lurer på noe !
Mail til Gunnar: gunnar.hirsch (å) hotmail.com